ALV 1

De eerste ALV van Senaat 2015-2016 komt er aan!
Het financieel jaarverslag van Senaat 2014-2015 ligt in de soos om alvast te bekijken.

In deze ALV zullen onder andere de volgende zaken
ter sprake komen:
– Begroting Senaat 2015-2016
– Financieel Jaarverslag Senaat 2014-2015
– Voorstellen SB 2015-2016
– HHR wijzigingen

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn op deze belangrijk ALV. Mocht je je af willen melden van te voren,
mail dan naar senaat@mesacosa.nl