Notulen ALV 6

Beste Leden,

Onder het kopje algemeen/documentatie zijn de verschillende notulen van zowel de SB vergaderingen als de ALV terug te lezen. Nu staat ook de notulen van afgelopen ALV online en is hier te vinden.

Geef een reactie