Vacature SMR

Beste HIS student,

Binnenkort opent de inschrijving voor de School Medezeggenschap Raad (SMR) van het Instituut voor Sportstudies voor het collegejaar 2016 – 2017. Jij hebt nu de kans om je op te geven als studentlid! Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig naar hoe het instituut te werk gaat en wil je daarin ook een stem hebben? Geef je dan vanaf 16 maart op als kandidaat voor de verkiezingen. Kandidaatstelling kan tot en met 23 maart 2016. Via de volgende link is het kandidaatstellingsformulier te vinden: medezeggenschap verkiezingen 2016

Wil je eerst meer informatie stuur dan een e-mail naar: medezeggenschap@org.hanze.nl

Rol van de SMR

De SMR is verantwoordelijk voor de belangen voor de studenten en werknemers van het Instituut. De SMR bestaat uit vier docentleden en vier studentleden die samen vergaderen over beleids- en toekomstplannen van het HIS. Ook wordt er gediscussieerd en geëvalueerd over actuele onderwerpen. De SMR geeft je de kans om mee te denken over je eigen studie en maakt het mogelijk veranderingen door te voeren!

Taken van de SMR

  • Vergaderen met docenten & de Dean
  • Evalueren van beleidsstukken
  • Discussiëren over beleidsstukken
  • Oordeel geven over stukken

Waarom opgeven voor de SMR?

  • Interessante aanvulling op je CV
  • Je mening echt laten tellen
  • Spreken namens andere studenten
  • Leuke vergoeding per maand + een beurs aan het eind van je periode.

Meer informatie?

Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/medezeggenschap

De student leden van dit jaar zijn:

Loes van Opheusden, Thijs Wesselink, Tije Tamis & Nick Bello

Benader ieder gerust voor vragen.